A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

Trường Tiểu học La Thành được thành lập từ năm 1962, là trường đạt Chuẩn Quốc gia (năm 2016), là trường tiểu học nằm trong mạng lưới các trường liên kết với tổ chức văn hoá Liên hiệp quốc UNESCO. Với mục tiêu giáo dục học sinh phát triển toàn diện, nhà trường chú trọng giáo dục văn hoá, giáo dục đạo đức kết hợp dạy kĩ năng sống cho học sinh theo bốn trụ cột của UNESCO : Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mình và học để cùng chung sống .

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA THÀNH

             Địa chỉ: số 28/79 ngõ Thổ Quan - Quận Đống Đa- Hà Nội

 Website : c1lathanh.edu.vn                    Facebook: Trường Tiểu học la Thành

UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA THÀNH

Số:   /TB-THLT                                             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Thổ Quan, ngày 07 tháng  07  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh lớp 1 năm học

 

          Căn cứ Công văn số 531/UBND-KGVX ngày 18/02/2020 của UBND Thành phố  về công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Công văn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 – 2021;

            Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 18/6/2020 của UBND quận Đống Đa về kế hoạch công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 – 2021;

          Căn cứ Hướng dẫn số 01/HĐ-PGD&ĐT ngày 07/7/2020 của Phòng GD&ĐT Đống Đa hướng dẫn về công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021;

          Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao trên trang tsdaucap.hanoi.gov.vn;

Trường Tiểu học La Thành xin thông báo về việc tuyển sinh lớp 1 năm học

2020 - 2021 như sau:

1. Chtiêu tuyển sinh: 

2. Phân tuyến tuyển sinh: Trẻ sinh từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014, có hộ khẩu thuộc phường Thổ Quan.

3.Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển

4.Thời gian tuyển sinh:

          Để tạo điều kiện thuận lợi cho PHHS, nhà trường hỗ trợ nhập trực tuyến và nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 01 đến ngày 03/8/2020 theo lịch như sau:  

             - Ngày 01/8: Từ tổ 01 đến tổ 05       

             - Ngày 02/8: Từ tổ 06 đến tổ 10

              - Ngày 03/8: Từ tổ 11 đến tổ 15

             và tuyển sinh nốt các trường hợp đúng tuyến chưa tuyển sinh.

     5. Hồ sơ tuyển sinh:

-  Đơn xin học: yêu cầu cha mẹ điền đầy đủ thông tin và ký.

Phiếu điều tra cơ bản: yêu cầu điền đầy đủ thông tin và ký

-  Bản sao giấy khai sinh có công chứng (kèm theo bản chính để đối chiếu)

 - Bản photo hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu).


Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan