Trường tiểu học La Thành là một trường đạt tiêu chuẩn quốc gia. Hệ thống cơ sở vật chất, các phòng chức năng khá đầy đủ, đảm bảo cho hoạt động dạy và học của nhà trường đạt kết quả tốt.

 

 

 

* Phòng Tin học có điều hòa, hệ thống máy tính được kết nối mạng Internet tốc độ cao

* Phòng Y tế được trang bị đầy đủ giường nằm, tủ thuốc, các trang thiết bị phục vụ sơ cấp cứu ...

* Phòng Đoàn Đội:

* Phòng Đồ dùng:

* Phòng Thư viện: có Phòng đọc của Giáo viên và phòng đọc của học sinh (hệ thống thư viện mở)

* Phòng Nghệ thuật

* Phòng Mĩ Thuật

* Phòng học Tiếng Anh

* Phòng Thể chất với đầy đủ trang thiết bị