A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỐNG NHẤT NỘI DUNG GIAO BÀI TẬP TRONG NGÀY NGHỈ CHỐNG DỊCH CORONA KHỐI 2

Để tải được nội dung ôn tập, mời quý Phụ huynh nháy vào liên kết dưới đây:

http://bit.ly/32h6BM8

Quý Phụ huynh vào thư mục môn học, thư mục lớp học, chọn file môn học tương ứng và tải bài học về cho các con học sinh!

Xin trân trọng cảm ơn !

Để tải được nội dung ôn tập, mời quý Phụ huynh nháy vào liên kết dưới đây:

http://bit.ly/32h6BM8

Quý Phụ huynh vào thư mục môn học, thư mục lớp học, chọn file môn học tương ứng và tải bài học về cho các con học sinh!

Xin trân trọng cảm ơn !

Thống nhất nội dung giao bài tập trong ngày nghỉ

 chống dịch virus corona

Tuần 21 – Khối 2

Ngày

Thứ

Nội dung ôn tập môn Toán

Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt

3/2

Hai

Bài: Tổng của nhiều số:

Bài 2,4 trang 91 SGK

Đọc 5 lần bài: Chuyện bốn mùa

4/2

Ba

Bài: Phép nhân

Bài 1, 2 trang 92 SGK

Viết chính tả bài: Chuyện bốn mùa (từ Xuân làm cho…đến đâm chồi nảy lộc)

5/2

Bài: Thừa số - Tích

Bài 1,2 trang 93 SGK

Làm bài tập  luyện từ và câu: Từ ngữ về các mùa – Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?

Bài 1, 3

6/2

Năm

Bài: Bảng nhân 2

 • Học thuộc bảng nhân 2
 • Bài 1,2,3 trang 94 SGK

Viết chính tả bài: Thư Trung thu

7/2

Sáu

Luyện tập

 • Ôn lại bảng nhân 2
 • Làm bài 2,3 trang 95 SGK

Tập làm văn: Đáp lời chào, lời giới thiệu.

Bài 3 trang 12 SGK (Viết lời đáp của Nam vào vở).

 

 

Tuần 22 – Khối 2

Ngày

Thứ

Nội dung ôn tập môn Toán

Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt

10/2

Hai

Bài: Bảng nhân 3

 • Học thuộc bảng nhân 3

Bài 1,2,3 trang 96 SGK

Đọc 5 lần bài: Ông Mạnh thắng Thần Gió

11/2

Ba

Bài: Luyện tập

Bài 3,4 trang 97 SGK

Viết chính tả bài: Gió

12/2

Bài: Bảng nhân 4

 • Học thuộc bảng nhân 4

Bài 1,2,3 trang 98 SGK

Làm bài tập  luyện từ và câu: Từ ngữ về thời tiết – Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?

Dấu chấm, dấu chấm than.

Bài 1,2

13/2

Năm

Bài: Luyện tập

 • Bài 1,2 trang 99 SGK

Viết chính tả bài: Mưa bóng mây

14/2

Sáu

Bài: Bảng nhân 5

 • Học thuộc bảng nhân 5

          -    Bài 1,2,3 trang 100 SGK

Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa.

Bài 2 trang 21 SGK (Tả ngắn từ 4 -6 câu về mùa hè vào vở).

 

 

Tuần 23 – Khối 2

Ngày

Thứ

Nội dung ôn tập môn Toán

Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt

17/2

Hai

Bài: Ôn tập về đo lường

Bài 1, 2 trang 86 SGK

 

-Đọc bài : Lá thư nhầm địa chỉ.

- Viết 5 dòng chữ P hoa.

18/2

Ba

Bài: Ôn tập giải toán

Bài 1,2,3 trang 88 SGK

Viết chính tả bài: Chuyện bốn mùa (Đoạn 2)

-Làm bài tập 2, 3 (trang7)

19/2

Bài: Luyện tập chung

Bài 2,3,4 trang 88 SGK

Làm bài tập  luyện từ và câu: Từ ngữ về các mùa – Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?

(Làm BT phiếu)

20/2

Năm

Bài: Luyện tập chung

 • Bài 1,2,4 trang 89 SGK
 • Học thuộc 12 câu thơ bài: Thư Trung thu

21/2

Sáu

Luyện tập chung

 • Làm bài 1, 2,3 trang 90 SGK

Tập làm văn:

 Tả về một mùa mà em thích. (5 – 7 câu).

 

 

Tuần 24 – Khối 2

Ngày

Thứ

Nội dung ôn tập môn Toán

Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt

24/2

Hai

Bài: Ôn tập về đo lường

Bài 1, 2 trang 86 SGK

 

-Đọc bài : Lá thư nhầm địa chỉ.

- Viết 5 dòng chữ P hoa.

25/2

Ba

Bài: Ôn tập giải toán

Bài 1,2,3 trang 88 SGK

Viết chính tả bài: Chuyện bốn mùa (Đoạn 2)

-Làm bài tập 2, 3 (trang7)

26/2

Bài: Luyện tập chung

Bài 2,3,4 trang 88 SGK

Làm bài tập  luyện từ và câu: Từ ngữ về các mùa – Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?

(Làm BT phiếu)

27/2

Năm

Bài: Luyện tập chung

 • Bài 1,2,4 trang 89 SGK
 • Học thuộc 12 câu thơ bài: Thư Trung thu

28/2

Sáu

Luyện tập chung

 • Làm bài 1, 2,3 trang 90 SGK

Tập làm văn:

 Tả về một mùa mà em thích. (5 – 7 câu).

 

 

Tuần 25 – Khối 2

Ngày

Thứ

Nội dung ôn tập môn Toán

Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt

02/3

Hai

Bài: Ôn tập về tìm số trừ

Bài 1,2,3 trang 72 SGK

Đọc 5 lần bài: Lá thư nhầm địa chỉ

03/3

Ba

Bài: Ôn tập về đường thẳng

Bài 1, 2 trang 73; Bài 4 trang 74 SGK

Viết chính tả bài: Lá thư nhầm địa chỉ (từ Mẹ cầm phong thư…đến xa xôi nữa)

Bài tập phân biệt l/n; dấu hỏi, dấu ngã.

04/3

Bài: Ôn tập về ngày, giờ

Bài 2,3 trang 77; bài 2,3 tr78 SGK

Làm bài tập  luyện từ và câu: Từ ngữ về các mùa – Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?

Bài tập phiếu

05/3

Năm

Bài: Ôn tập về ngày, tháng

Bài 1,2 trang 80 SGK

Viết chính tả bài: Ông Mạnh thắng Thần Gió

( Đoạn 5)

06/3

Sáu

Bài: Ôn tập về hình học.

 • Làm bài 2,3,4 trang 85 SGK

Tập làm văn: Đáp lời chào, lời giới thiệu.

Gv đưa ra 3 tình huống về lời chào, lời giới thiệu cho HS làm.

 

Tuần 26 – Khối 2

Ngày

Thứ

Nội dung ôn tập môn Toán

Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt

     9/3

Hai

Bài: Tổng của nhiều số

Bài tập phiếu bổ sung

Đọc 5 lần bài: Tìm ngọc

10/3

Ba

Bài: Phép nhân

Bài tập phiếu bổ sung

Viết chính tả bài: Gà « tỉ tê » với gà (từ Khi gà mẹ thong thả…mồi ngon lắm !)

11/3

Bài: Thừa số - Tích

Bài tập phiếu bổ sung

Làm bài tập  luyện từ và câu: Ôn về mẫu câu Ai làm gì? Ai là gì? Ai thế nào?

Bài phiếu bổ sung.

12/3

Năm

Bài: Bảng nhân 2, 3

 • Học thuộc bảng nhân 2, 3
 • Bài tập phiếu bổ sung

Viết chính tả bài:  Mẹ (trang 101 sgk)

13/3

 

Sáu

Bảng nhân 4,5

 • Ôn lại bảng nhân 4,5

              Bài tập phiếu bổ sung

Tập làm văn: Tả về một mùa mà em yêu thích.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan