A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỐNG NHẤT NỘI DUNG GIAO BÀI TẬP TRONG NGÀY NGHỈ CHỐNG DỊCH CORONA KHỐI 1

Để tải được nội dung ôn tập, mời quý Phụ huynh nháy vào liên kết dưới đây:

http://bit.ly/32h6BM8

Quý Phụ huynh vào thư mục môn học, thư mục lớp học, chọn file môn học tương ứng và tải bài học về cho các con học sinh!

Xin trân trọng cảm ơn !

Để tải được nội dung ôn tập, mời quý Phụ huynh nháy vào liên kết dưới đây:

http://bit.ly/32h6BM8

Quý Phụ huynh vào thư mục môn học, thư mục lớp học, chọn file môn học tương ứng và tải bài học về cho các con học sinh!

Xin trân trọng cảm ơn !

THỐNG NHẤT NỘI DUNG GIAO BÀI TẬP

TRONG NGÀY NGHỈ CHỐNG DỊCH CORONA

 

TUẦN 21

 

Ngày

Nội dung ôn tập môn Toán

Nội dung ôn tập Tiếng Việt

3/2

Ôn tập phép cộng dạng 14 + 3. Ôn đặt tính rồi tính. Bài 1 trang 109

Luyện đọc bài 81. Đọc lại các vần đã học

4/2

Ôn tập phép cộng dạng 14 + 3. Ôn tính nhẩm. Bài 2 trang 108, bài 2 trang 109.

Luyện đọc bài 82. Đọc lại các vần đã học

5/2

Ôn tập phép cộng dạng 14 + 3. Ôn điền số. Bài 3 trang 108

Luyện đọc bài 83. Đọc lại các vần đã học

6/2

Ôn tập phép cộng dạng 14 + 3. Ôn dạng bài nối. Bài 4 trang 109

Luyện đọc bài 84. Đọc lại các vần đã học

7/2

Ôn tập phép cộng dạng 14 + 3. Ôn bài <, >, =.

Luyện đọc bài 85. Đọc lại các vần đã học

 

TUẦN 22

 

10/2

Ôn tập phép trừ dạng 17 - 3. Ôn đặt tính rồi tính. Bài 1 trang 110, 111

Rèn chữ nhỏ các chữ: i, t,u, ư, p, n, m (Viết theo vở luyện viết chữ mẫu)

11/2

Ôn tập phép trừ dạng 17 - 3. Ôn tính nhẩm. Bài 2 trang 110, 111

Rèn chữ nhỏ các chữ: o, ô, ơ, a, ă, â, đ (Viết theo vở luyện viết chữ mẫu)

13/2

Ôn tập phép trừ dạng 17 - 3. Ôn điền số. Bài 3 trang 110

Rèn chữ nhỏ các chữ: c, x, e, ê, v, r, s(Viết theo vở luyện viết chữ mẫu)

14/2

Ôn tập phép trừ dạng 17 - 3. Ôn dạng bài nối. Bài 4 trang 111

Rèn chữ nhỏ các chữ: l, b, h, k, q, g, y(Viết theo vở luyện viết chữ mẫu)

15/2

Ôn tập phép trừ dạng 17 - 3. Ôn bài <, >, =.

Rèn chữ nhỏ các chữ: th, qu, gi, tr, ng, ch, ph, ngh (Viết theo vở luyện viết chữ mẫu)

 

 

TUẦN 23

 

Ngày

Nội dung ôn tập môn Toán

Nội dung ôn tập Tiếng Việt

17/2

HS đọc, viết lại bảng cộng trừ trong phạm vi 5 (vào vở).

Luyện đọc bài 76. Đọc lại các vần đã học.

18/2

HS đọc, viết lại bảng cộng trừ trong phạm vi 6 (vào vở).

Luyện đọc bài 77. Đọc lại các vần đã học.

19/2

HS đọc, viết lại bảng cộng trừ trong phạm vi 7 (vào vở).

Luyện đọc bài 78. Đọc lại các vần đã học.

20/2

HS đọc, viết lại bảng cộng trừ trong phạm vi 8 (vào vở).

Luyện đọc bài 79. Đọc lại các vần đã học.

21/2

HS đọc, viết lại bảng cộng trừ trong phạm vi 9 (vào vở).

Luyện đọc bài 80. Đọc lại các vần đã học.

 

TUẦN 24

 

Ngày

Nội dung ôn tập môn Toán

Nội dung ôn tập Tiếng Việt

24/2

HS ôn lại tính nhẩm ( Bài 1/80, Bài 1/82, Bài 1/85)

Luyện đọc bài 76 vở luyện đọc. Đọc lại các vần đã học.

25/2

HS ôn lại các dạng bài điền số (Bài 3/79, Bài 2/80, Bài 2/81, Bài 2/83)

Luyện đọc bài 77 vở luyện đọc. Đọc lại các vần đã học.

26/2

HS ôn lại dạng bài điìen dấu >,<,=  ( Bài 3/80, Bài 3/84, Bài 3/88)

Luyện đọc bài 78 vở luyện đọc. Đọc lại các vần đã học.

27/2

HS ôn dạng bài viết phép tính thích hợp (Bài 5/82, Bài 4/84, Bài 3/85)

Luyện đọc bài 79 vở luyện đọc. Đọc lại các vần đã học.

28/2

HS ôn dạng bài sắp xếp số ( Bài 2/90, Bài 3/92)

Luyện đọc bài 80 vở luyện đọc. Đọc lại các vần đã học.

 

TUẦN 25

 

Ngày

Nội dung ôn tập môn Toán

Nội dung ôn tập Tiếng Việt

2/3

HS đọc, viết lại bảng cộng trừ trong phạm vi 10 (vào vở).

- Luyện đọc các vần đã học. Đọc thêm bài trong vở luyện đọc.

- Tìm, viết vào vở 2 từ có vần ia, ai

3/3

HS ôn lại điểm, đoạn thẳng (Bài 1,2,3 trang 94,95)

- Luyện đọc các vần đã học. Đọc thêm bài trong vở luyện đọc.

- Tìm, viết vào vở 2 từ có vần oi, ôi, ơi

4/3

HS đọc, viết lại các số từ 0 đến 20 (vào vở, Bài 1 trang 105,107)

- Luyện đọc các vần đã học. Đọc thêm bài trong vở luyện đọc.

- Tìm, viết vào vở 2 từ có vần iêu, yêu

5/3

HS ôn lại cấu tạo số từ 1 đến 20 (Bài 2 trang 107)

- Luyện đọc các vần đã học. Đọc thêm bài trong vở luyện đọc.

- Tìm, viết vào vở 2 từ có vần am, ăm

6/3

HS ôn lại số liền trước, liền sau các số từ 1 đến 20.( Bài 2,3 trang 114)

- Luyện đọc các vần đã học. Đọc thêm bài trong vở luyện đọc.

- Tìm, viết vào vở 2 từ có vần ăn, ân

 

 

TUẦN 26

 

Ngày

Nội dung ôn tập môn Toán

Nội dung ôn tập Tiếng Việt

9/3

HS ôn dạng đặt tính rồi tính cộng trong phạm vi 10 (làm vào phiếu)

Luyện đọc trong phiếu, luyện viết lại chữ nhỏ.

10/3

HS ôn dạng đặt tính rồi tính trừ trong phạm vi 10 (làm vào phiếu)

Luyện đọc trong phiếu, luyện viết lại chữ nhỏ.

11/3

HS ôn tập tính nhẩm cộng trừ dạng 14 + 3, 17 – 3 (làm vào phiếu)

Luyện đọc trong phiếu, luyện viết lại chữ nhỏ.

12/3

HS ôn tập dạng điền dấu, điền số. (làm vào phiếu)

Luyện đọc trong phiếu, luyện viết lại chữ nhỏ.

14/3

HS ôn lại hình vuông, tròn, tam giác. (làm vào phiếu)

Luyện đọc trong phiếu, luyện viết lại chữ nhỏ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết