A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỐNG NHẤT NỘI DUNG GIAO BÀI TẬP TRONG NGÀY NGHỈ CHỐNG DỊCH CORONA KHỐI 4

Để tải được nội dung ôn tập, mời quý Phụ huynh nháy vào liên kết dưới đây:

http://bit.ly/32h6BM8

Quý Phụ huynh vào thư mục môn học, thư mục lớp học, chọn file môn học tương ứng và tải bài học về cho các con học sinh!

Xin trân trọng cảm ơn !

Để tải được nội dung ôn tập, mời quý Phụ huynh nháy vào liên kết dưới đây:

http://bit.ly/32h6BM8

Quý Phụ huynh vào thư mục môn học, thư mục lớp học, chọn file môn học tương ứng và tải bài học về cho các con học sinh!

Xin trân trọng cảm ơn !

Trường Tiểu học La Thành

LỊCH ÔN TẬP CHO HỌC SINH KHỐI 4 NGHỈ CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RUT CORONA

TUẦN 23

                                          

Thứ / ngày

 

Nội dung ôn tập môn Toán

 

Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt

THỨ HAI

17/2

 

Ôn tập đo đại lượng; tấn , tạ, yến, kg, đơn vị đo dộ dài

    ( Phiếu bài tập )

Ôn tập tìm chủ ngữ vị ngữ

    ( Phiếu bài tập )

THỨ BA

18/2

 

 Ôn tập

Dấu hiệu chia hết

   ( Phiếu bài tập )

  Chính tả : Phân biệt s/ x

     ( Phiếu bài tập )

THỨ TƯ

19/2

 

Ôn tập toán : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. ( Phiếu bài tập ))

Ôn dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang

( Phiếu bài tập )

THỨ NĂM

20/2

 

Ôn tập nhân chia số có nhiều chữ số

( Phiếu bài tập )

Tập làm văn : Tả cây cối

Quan sát – tìm ý

( Phiếu bài tập )

THỨ SÁU

21/2

 

Ôn tập phân số bằng nhau

( Phiếu bài tập )

Ôn tập : Từ đơn – từ ghép – từ láy

( Phiếu bài tập )

 

TUẦN 24

                                          

Thứ / ngày

 

Nội dung ôn tập môn Toán

 

Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt

 

Các môn khác

THỨ HAI

24/2

 

Ôn tập các số tự nhiên

    ( Phiếu bài tập )

      Đọc hiểu

    ( Phiếu bài tập )

Tiếng Anh

 ( Phiếu bài tập )

THỨ BA

25/2

 

 Ôn tập

Tìm số trung bình cộng

   ( Phiếu bài tập )

  Ôn tập danh từ

    ( Phiếu bài tập )

 

Vẽ về An toàn giao thông

THỨ TƯ

26/2

 

Ôn tập về nhân chia số có nhiều chữ số

. ( Phiếu bài tập ))

Tập làm văn : Kể chuyện về người có ý chí, nghị lực

Tiếng Anh

( Phiếu bài tập )

THỨ NĂM

27/2

 

Ôn tập Tìm hai số khi biết tổng và hiệu

( Phiếu bài tập )

Ôn tập Động từ, tính từ

( Phiếu bài tập )

Tin học

Làm trình chiếu về Bảo vệ môi trường

THỨ SÁU

28/2

 

 Ôn tập chung

( Phiếu bài tập )

 

 

Tập làm văn : Kể chuyện về người trung thực, tự trọng

 

Tiếng Anh

 ( Phiếu bài tập

 

TUẦN 25

                                          

Thứ / ngày

 

Nội dung ôn tập môn Toán

 

Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt

Tiếng Anh

THỨ HAI

2/3

 

Ôn tập 4 phép tính với số tự nhiên

    ( Phiếu bài tập )

Ôn tập tìm chủ ngữ vị ngữ, câu kể : AI làm gì

    ( Phiếu bài tập )

Phiếu bài tập

THỨ BA

3/3

 

 Ôn tập

Diện tích các hình đã học

   ( Phiếu bài tập )

  Chính tả : Rừng chưa

     ( Phiếu bài tập )

 

THỨ TƯ

4/3

 

Ôn tập toán : Tìm số trung bình cộng  ( Phiếu bài tập ))

Tả cây bóng mát

( Phiếu bài tập )

Phiếu bài tập

THỨ NĂM

5/3

 

Ôn tập về đo đại lượng

( Phiếu bài tập )

LT&C: Ôn tập câu kể : Ai thế nào?

( Phiếu bài tập )

 

THỨ SÁU

6/3

 

Ôn tập chung

( Phiếu bài tập )

Ôn tập : Chính tả: Hoa giấy

( Phiếu bài tập )

Phiếu bài tập

 

TUẦN 26

                                          

Thứ / ngày

 

Nội dung ôn tập môn Toán

 

Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt

 

Các môn khác

THỨ HAI

   9/3

 

   Ôn tập tính giá rị biểu thưc

( Phiếu bài tập )

     Đọc hiểu

    ( Phiếu bài tập )

Tiếng Anh

 ( Phiếu bài tập )

THỨ BA

  10/3

      Ôn tập

Tìm thành phần chưa biết của phép tính.

   ( Phiếu bài tập )

       Chính tả

( Phiếu bài tập )

 Tin học

(Làm phần mềm sáng tạo)

 

THỨ TƯ

   11/3

 

Ôn tập về hình học

Phiếu bài tập ))

Đọc hiểu

 ( Phiếu bài tập )

Tiếng Anh

  ( Phiếu bài tập )

THỨ NĂM

  12/3

Ôn tập chung

( Phiếu bài tập )

 

Sáng tác thơ tự do

Đọc sách, tóm tắt nội dung cuốn sách

THỨ SÁU

  13/3

Ôn tập chung

 ( Phiếu bài tập )

 

Luyện từ và câu

Ôn tập chung

Làm một đồ chơi mà em thích

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết