A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU HỌC 2 BUỔI NĂM HỌC 2020 - 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA THÀNH                       

       NĂM HỌC 2020 – 2021                                   THỜI KHÓA BIỂU 

 

THỨ

BUỔI

TIẾT

KHỐI 1

A

B

C

2

SÁNG

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Toán

Toán

Toán

3

Học vần

Học vần

Học vần

4

Học vần

Học vần

Học vần

CHIỀU

5

Mĩ thuật

Đạo đức

Đạo đức

6

Đạo đức

Mĩ thuật

Hướng dẫn học

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Mĩ thuật

3

SÁNG

1

Tiếng Anh (tự chọn)

Học vần

Học vần

2

Học vần

Tiếng Anh (tự chọn)

Học vần

3

Học vần

Học vần

Tiếng Anh (tự chọn)

4

Tập viết

Tập viết

Tập viết

CHIỀU

5

Âm nhạc

TNXH

TNXH

6

TNXH 

Âm nhạc

Hướng dẫn học

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Âm nhạc

4

SÁNG

1

Thể dục

Học vần

Học vần

2

Học vần

Thể dục

Học vần

3

Học vần

Học vần

Thể dục

4

Toán

Toán

Toán

CHIỀU

5

TC HĐTN (TV-ATGT)

TNXH

TNXH

6

TNXH

TC HĐTN (TV-ATGT)

Hướng dẫn học

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

TC HĐTN (TV-ATGT)

5

SÁNG

1

Thể dục

Học vần

Học vần

2

Học vần

Thể dục

Học vần

3

Học vần

Học vần

Thể dục

4

Tập viết

Tập viết

Tập viết

CHIỀU

5

TC Âm nhạc 

HĐTN

HĐTN

6

HĐTN

TC Âm nhạc 

Hướng dẫn học

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

TC Âm nhạc 

6

SÁNG

1

Tiếng Anh (tự chọn)

Kể chuyện

Kể chuyện

2

Kể chuyện

Tiếng Anh (tự chọn)

Học vần

3

Học vần

Học vần

Tiếng Anh (tự chọn)

4

Toán

Toán

Toán

CHIỀU

5

TC Mĩ thuật

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

6

Hướng dẫn học

TC Mĩ thuật

Sinh hoạt lớp

7

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

TC Mĩ thuật

    Tổng số 35 tiết/tuần

Tiếng Việt:  12 tiết     

Âm nhạc: 1 tiết

Ngoại ngữ 1: 2 tiết

Toán        :   3 tiết

Mĩ thuật: 1 tiết

Tăng cường: 8 tiết  (5 tiết HDH;

Đạo đức  :  1 tiết

GD thể chất: 2 tiết        

1tiết TC ÂN; 1 tiết TC MT;

TNXH     :  2 tiết

 HĐTN: 3 tiết

1 tiết TC HĐTN (TV+ATGT+ TLVM+PCTNTT)

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA THÀNH                       

       NĂM HỌC 2020 – 2021                                   THỜI KHÓA BIỂU 

THỨ

BUỔI

TIẾT

THỜI KHA BIỂU KHỐI 2

A

B

C

2

SÁNG

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

3

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

4

Toán

 

Toán

 

Toán

 

CHIỀU

5

Âm nhạc

Đạo đức 

Đạo đức 

6

Đạo đức 

Âm nhạc

HDH

7

HDH

HDH

Âm nhạc

3

SÁNG

1

Thư viện+ Bộ tài liệu

Chính tả

Chính tả

2

Chính tả

Thư viện + Bộ tài liệu

Toán

 

3

Toán

 

Toán

 

Thư viện + Bộ tài liệu

4

TNXH

TNXH

TNXH

CHIỀU

5

Tiếng Anh làm quen

Kể chuyện

Kể chuyện

6

Kể chuyện

Tiếng Anh làm quen

HDH

7

HDH

HDH

Tiếng Anh làm quen

4

SÁNG

1

TC Âm nhạc

Tập đọc

Tập đọc

2

Tập đọc

TC Âm nhạc

Toán

 

3

Toán

 

Toán

 

TC Âm nhạc

4

HĐTT

HĐTT

HĐTT

CHIỀU

5

Mĩ thuật

Luyện từ và câu

Luyện từ và câu

6

Luyện từ và câu

Mĩ thuật

HDH

7

HDH

HDH

Mĩ thuật

5

SÁNG

1

Thể dục

Chính tả

Chính tả

2

Chính tả

Thể dục

Toán

 

3

Toán

 

Toán

 

Thể dục

4

Thủ cụng

Thủ cụng

Thủ cụng

CHIỀU

5

Tiếng Anh làm quen

Tập viết

Tập viết

6

Tập viết

Tiếng Anh làm quen

HDH

7

HDH

HDH

Tiếng Anh làm quen

6

SÁNG

1

 TC Mĩ thuật

Tập làm văn

Tập làm văn

2

Tập làm văn

TC Mĩ thuật

Toán

3

Toán

Toán

TC Mĩ thuật

4

HDH

HDH

 

CHIỀU

5

Thể dục

HDH

HDH

6

HDH

Thể dục

Sinh hoạt lớp 

7

Sinh hoạt lớp 

Sinh hoạt lớp 

Thể dục

    Tiếng Việt:  9 tiết                  Thể dục   :  2 tiết                      Chào cờ : 1 tiết ; Sinh hoạt lớp: 1 tiết

    Toỏn        :   5 tiết                  Thủ cụng:  1 tiết                      Tăng cường: 12 tiết  (6 tiết HD học;

    Đạo đức   :  1 tiết                   Mĩ thuật  : 1 tiết                      1 tiết HĐTT; 1 tiết Thư viện; 1 tiết TCMT;

 

Tng s: 35 tiết

    TNXH     :  1 tiết                   Âm nhạc : 1 tiết                       1 tiết TC ÂN ); 2 tiết TA

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA THÀNH                       

       NĂM HỌC 2020 – 2021                                   THỜI KHÓA BIỂU 

THỨ

BUỔI

TIẾT

THỜI KHA BIỂU KHỐI  3

A

B

C

2

SÁNG

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

3

Kể chuyện

Kể chuyện

Kể chuyện

4

Toán

Toán

Toán

CHIỀU

5

Thể dục

Tập viết

Tập viết

6

Tập viết

Thể dục

HDH

7

HDH

HDH

                         Thể dục

3

SÁNG

1

Tiếng Anh tự chọn

Chính tả

Chính tả

2

Chính tả

Tiếng Anh tự chọn

Toán

3

Toán

Toán

Tiếng Anh tự chọn

4

TNXH

TNXH

TNXH

CHIỀU

5

Tin học

HĐTT

HĐTT

6

HĐTT

Tin học

HDH

7

HDH

HDH

Tin học

4

SÁNG

1

Mĩ thuật

Tập đọc

Tập đọc

2

Tập đọc

Mĩ thuật

Toỏn

3

Toỏn

Toỏn

Mĩ thuật

4

Thủ cụng

Thủ cụng

Thủ cụng

CHIỀU

5

Tiếng Anh bổ trợ

Đạo đức

Đạo đức

6

Đạo đức

Tiếng Anh bổ trợ

HDH

7

HDH

HDH

Tiếng Anh bổ trợ

5

SÁNG

1

Tiếng Anh tự chọn

Chớnh tả

Thư viện

2

Thư viện

Tiếng Anh tự chọn

Chớnh tả

3

Chớnh tả

Thư viện

Tiếng Anh tự chọn

4

Toỏn

Toỏn

Toỏn

CHIỀU

5

Thể dục

Luyện từ và cõu

Luyện từ và cõu

6

Luyện từ và cõu

Thể dục

HDH

7

HDH

HDH

Thể dục

6

SÁNG

1

Âm nhạc

Tập làm văn

Tập làm văn

2

Tập làm văn

Âm nhạc

Toỏn

3

Toỏn

Toỏn

Âm nhạc

4

TNXH

TNXH

TNXH

CHIỀU

5

Tin học

HDH

Tiếng Anh bổ trợ

6

Tiếng Anh bổ trợ

Tin học

HDH

7

HDH

Tiếng Anh bổ trợ

Tin học

8

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Tiếng Việt:  8 tiết                    Thể dục   :  2 tiết                     Chào cờ : 1 tiết ; Sinh hoạt lớp: 1 tiết

Toỏn        :   5 tiết                    Thủ cụng:  1 tiết                      Tăng cường: 13 tiết  (5 tiết HD học;

Đạo đức   :  1 tiết                     Mĩ thuật  : 1 tiết                       1 tiết HĐTT; 2 tiết Tin học; 1 tiết Thư viện)

 

Tng s: 36 tiết

TNXH     :  2 tiết                     Âm nhạc : 1 tiết                        Tiếng Anh : 4 tiết)                    

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA THÀNH                       

       NĂM HỌC 2020 – 2021                                   THỜI KHÓA BIỂU 

THỨ

BUỔI

TIẾT

THỜI KHA BIỂU KHỐI 4

A

B

C

2

SÁNG

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

 Tiếng Anh tự chọn

Tập đọc

Tập đọc

3

Tập đọc

Tiếng Anh tự chọn

Toỏn

4

Toỏn

Toỏn

Tiếng Anh tự chọn

CHIỀU

5

Tin học

HĐTT

HĐTT

6

HĐTT  

Tin học

Đạo đức

7

Đạo đức

Đạo đức

Tin học

8

HDH

HDH

HDH

3

SÁNG

1

Tin học

Luyện từ và cõu

Luyện từ và cõu

2

Luyện từ và cõu

Tin học

Toỏn

3

Toỏn

Toỏn

Tin học

4

Kể chuyện

Kể chuyện

Kể chuyện

CHIỀU

5

Tiếng Anh bổ trợ

Chớnh tả 

Chớnh tả 

6

Chớnh tả 

Tiếng Anh bổ trợ

HDH

7

HDH

HDH

Tiếng Anh bổ trợ

4

SÁNG

1

Tiếng Anh tự chọn

Tập đọc

Tập đọc

2

Tập đọc

Tiếng Anh tự chọn

Toỏn

3

Toỏn

Toỏn

Tiếng Anh tự chọn

4

Khoa học

Khoa học

Khoa học

CHIỀU

5

Thể dục

Luyện từ và cõu

Luyện từ và cõu

6

Luyện từ và cõu

Thể dục

HDH

7

HDH

HDH

Thể dục

5

SÁNG

1

Mĩ thuật

Tập làm văn

 

Tập làm văn

 

2

Tập làm văn

 

Mĩ thuật

Toỏn

 

3

Toỏn

 

Toỏn

 

Mĩ thuật

4

Lịch sử

Lịch sử

Lịch sử

CHIỀU

5

Tiếng Anh bổ trợ

Địa lí

Địa lí

6

Địa lí

Tiếng Anh bổ trợ

Kĩ thuật

7

Kĩ thuật

Kĩ thuật

Tiếng Anh bổ trợ

8

HDH

HDH

HDH

6

SÁNG

1

Thư viện

Tập làm văn

 

Thể dục

2

Thể dục

Thư viện

Tập làm văn

 

3

Tập làm văn

 

Thể dục

Thư viện

4

Toỏn

Toỏn

Toỏn

CHIỀU

5

Âm nhạc

Khoa học

Khoa học

6

Khoa học

Âm nhạc

HDH

7

HDH

HDH

Âm nhạc

8

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

 Tiếng Việt:  8 tiết                   Thể dục   :  2  tiết                    Chào cờ : 1 tiết ; Sinh hoạt lớp: 1 tiết

Toỏn        :   5 tiết                    kĩ thuật:  1 tiết                        Tăng cường: 13 tiết  (5 tiết HD học;

Đạo đức   :  1 tiết                     Mĩ thuật  : 1 tiết                    1 tiết HĐTT; 2 tiết Tin; 4 tiết Tiếng Anh;

 

Tng s: 38 tiết

Khoa     :  2 tiết                        Âm nhạc : 1 tiết                      1 tiết Thư viện)    

Sử địa     :  2 tiết                
 TRƯỜNG TIỂU HỌC LA THÀNH                       

       NĂM HỌC 2020 – 2021                                   THỜI KHÓA BIỂU 

THỨ

BUỔI

TIẾT

THỜI KHA BIỂU KHỐI 5

A

B

 

2

SÁNG

1

Chào cờ

Chào cờ

 

2

Âm nhạc

Tập đọc

 

3

Tập đọc

Âm nhạc

 

4

Toán

Toán

 

CHIỀU

5

Tiếng Anh tự chọn

Kể chuyện

 

6

Kể chuyện

Tiếng Anh tự chọn

 

7

Đạo đức

Đạo đức

 

8

HDH

HDH

 

3

SÁNG

1

Mĩ thuật

Chính tả

 

2

Chính tả

Mĩ thuật

 

3

Toán

Toán

 

4

Khoa học 

Khoa học 

 

CHIỀU

5

Thư viện

Luyện từ và câu

 

6

Luyện từ và câu

Thư viện

 

7

HDH

HDH

 

4

SÁNG

1

Tin học

Tập đọc

 

2

Tập đọc

Tin học

 

3

Toỏn

Toỏn

 

4

Lịch sử

Lịch sử

 

CHIỀU

5

Tiếng Anh bổ trợ

Kĩ thuật

 

6

Kĩ thuật

Tiếng Anh bổ trợ

 

7

HDH

HDH

 

5

SÁNG

1

Tiếng Anh tự chọn

Tập làm văn

 

2

Tập làm văn

Tiếng Anh tự chọn

 

3

Toán

Toán

 

4

Khoa học

Khoa học

 

CHIỀU

5

Thể dục

Luyện từ và câu

 

6

Luyện từ và câu

Thể dục

 

7

Địa lí

Địa lí

 

8

HDH

HDH

 

6

SÁNG

1

Tin học

Tập làm văn

 

2

Tập làm văn

Tin học

 

3

Toán

Toán

 

4

HĐTT

HĐTT

 

CHIỀU

5

Tiếng Anh bổ trợ

Thể dục

 

6

Thể dục

Tiếng Anh bổ trợ

 

7

HDH

HDH

 

8

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

 

  Tiếng Việt:  8 tiết                  Thể dục   :  2  tiết                    Chào cờ : 1 tiết ; Sinh hoạt lớp: 1 tiết

  Toỏn        :   5 tiết                  kĩ  thuật:  1 tiết                        Tăng cường: 13 tiết  (5 tiết HD học;

  Đạo đức   :  1 tiết                   Mĩ thuật  : 1 tiết                    1 tiết HĐTT; 2 tiết Tin; 4 tiết Tiếng Anh;

 

Tng s: 38 tiết

  Khoa     :  2 tiết                      Âm nhạc : 1 tiết                      1 tiết Thư viện)          

  Sử địa     :  2 tiết                

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan