A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NỘI DUNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 4 - TUẦN 23 - THỨ HAI NGÀY 22/02/2021

Ngày/

Thứ

Môn

(Phân môn)

Tên bài

BT cần hoàn thành

Hai

22/2

Tập đọc

Hoa học trò

https://www.youtube.com/watch?v=9Q6UXZDrRFY

Toán

Luyện tập chung

HS đọc SGK/123 và TLCH

Tiếng Anh

Unit 13-Lesson 3

Would you like some milk?

https://www.youtube.com/watch?v=T8wQvmGMIVQ&t=153s

-Hoàn thành BT 4,5 trang 23 - SGK

Đạo đức

Giữ gìn các công trình công cộng (t1)

HS đọc SGK/34-35 và TLCH

Tin học

Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác (Tiết 1)

https://youtu.be/xsNbBGGE8zQ

Hoàn thành bài tập 1 phần B trang 83 trong SGK Hướng dẫn Tin học.

Tập đọc : Hoa học trò

 
Tiếng Anh: Unit 13-Lesson 3 Would you like some milk?
 
 
Tin học: Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác (Tiết 1)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan